Test – poruchy příjmu potravy

Test – poruchy příjmu potravy


Termín Poruchy příjmu potravy (PPP) označuje psychická onemocnění jako:

  • mentální anorexie (odmítání jídla),

  • mentální bulimie (záchvaty přejídání a zvracení),

  • přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.

Lidi, kteří trpí tímto onemocněním zažívají často obavy z přibývání na váze, často sledují svou tělesnou hmotnost, manipulují s jídlem, aby snížili hmotnost, a pro ně typické, že mají skreslené vnímání vlastního těla.  Mnohokrát ztratí zájem o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), jsou nesoustředění a náladoví. Jídlo a vlastní postava jsou pro ně hodně důležité a stávají středem zájmu.

PPP jsou onemocněním, které je mnohdy zahaleno nepochopením a tajemnem. To způsobuje, že lidi, kteří tímhle ochořením trpí, si to mnohokrát uvědomí relativně pozdě, a poté se navyše bojí/hanbí vyhledat pomoct odborníků.

„V roce 2017 bylo v psychiatrických ambulancích léčeno s touto diagnózou celkem 3 731 pacientů, z toho bylo 90 % žen. Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo téměř 12 % z celkového počtu pacientů léčených pro dg. F50 ve věku 0–14 let, necelých 32 % ve věku 15–19 let a 56 % starších 20 let“ (ÚZIS, 2018).

Jinak řečeno, kdybyste chtěli potkat za jeden rok všechny občany ČR, kteří byli ambulantně léčení, tak byste denně museli potkat 9 žen a 1 muže. Z toho by byly 4 lidi léčení prvýkrát, a 5 lidí by bylo mladších 20 let.

 

Otestujte se

Test rizik vzniku poruchy příjmu potravy (zde)

 

Potřebujete promluvit, ale necítíte se na osobní konzultaci?

Zavolajte na Linku Anabell 

 

Máte rád někoho, kdo pravděpodobně trpí poruchou příjmu potravy? 

Přečtěte si knihu O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery  

 

Chcete si přečíst knihu o PPP, která je skutečným příběhem?

Přečtěte si knihu Diagnóza F50 (G. Weissová) – skutečný příběh

 

Chcete vědět víc?

 

Zdroje

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, (23.10. 2018): file:///C:/Users/Boris/Downloads/ai_2018_08_poruchy_prijmu_potravy_2011az2017.pdf

https://www.idealni.cz/prvni-info-anorexie-bulimie-prejidani/