Jak probíhá poradenství?

Základem mojí práce je hlavně rozhovor, při němž společně vytváříme prostor, ve kterém společně hledáme řešení Vašeho problému. Za podstatné považuji vytvoření bezpečného a příjemného prostředí, kde budete mít možnost říci i to, o čem nemluvíte nikde jinde. Rozhodně Vás ale nebudu do ničeho tlačit nebo na Vás spěchat. Pokud budou témata, o kterých se mnou nebudete chtít mluvit, je to v pořádku. Vy rozhodujete, jak bude rozhovor vypadat.

Jak pracuje psycholog? (etika a diskrétnost)

Dodržuji Etický kodex psychologické profese (https://cmps.ecn.cz/docs/snem17/Eticky-kodex-psychologicke-profese-10-2017.pdf). Naprostá mlčenlivost a důvěrnost informací jsou samozřejmostí.

Osobně věřím, že rozhovor s psychologem má za cíl dosáhnutí pozitivní životní změny. Ta může mít dvě formy:

 1. odstranění problému
 2. dosáhnutí pozitivní změny v situaci, která se nedá nazvat „problémem“

Můj přístup se zařazuje do postmoderních směrů terapie.

 

Další informace o teoretických východiscích mé práce:

Přístup zaměřený na řešení (v češtině):http://www.narativ.cz/files/pictures/clanky/sft_psychologie_dnes_pdf_4daec1f314.pdf

Video o pozitivní psychologii (v angličtině):

Je má situace vhodná pro "psychologické poradenství"?

Lidé navštěvují psychologa ze dvou důvodů:

 • ocitli se v obtížné životní situaci a mají problém v oblastech jako jsou vztahy, mentální zdraví, emoce, zažívají pocit krize a i.
 • chtějí směřovat ke svému „lepšímu já“ – chtějí se naučit relaxovat, být psychický odolný, najít a následovat své životné cíle a i.

V případě, že máte časté myšlenky na smrt a vážně se obáváte o svůj život, máte pocit, že potřebujete urychlenou pomoct, doporučuji zavolat na Modrou linku, která je zadarmo pro děti i dospělé (www.modralinka.cz).

V případě, že nadále váháte, zda navštívit psychologa, můžete zkusit napsat do internetové poradny. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem v minulosti v této poradně pracovala, znám způsob, jakým vzniká odpověď na dotaz (autoři odpovědí musí projít speciálním kurzem a poté jsou odpovědi dále mentorované). Poradnu tedy ráda doporučím. (www.poradna.fss.muni.cz)

Pokud jste navštívil již jiné terapeuty a zvažujete, zda to má smysl zkoušet znova, možná Vám pomůžou následující věty. Ve vztazích mimo terapii/poradenství, jsou Vám někteří lidi sympatičtější a lépe se Vám s nimi mluví. Stejně tak jak není člověk jako člověk, tak není terapeut jako terapeut. Liší se svojí osobností, zkušenostmi, ale i terapeutickým vzděláním (různé psychoterapeutické školy učí s klientem pracovat jinak). Možná jste do téhle doby jen nenašli vhodného poradce, který by Vám „sedl“.

 

Kolikrát se uvidíme?

Délka jednoho setkání je 80-90 minut.

Jednorázové setkání

Klient přichází se svou situací a přáním něco na ní změnit. V průběhu prvního setkání se domluvíme, co bude cílem naší spolupráce. Mnohokrát se stává, že klienti potřebují jen nastartovat změnu ve svém živote a dále již nepotřebují nic. Z tohoto důvodu může mít spolupráce různou délku, někdy je to jedno setkání, jindy pět a jindy je pro klienty příjemné a užitečné se se mnou vídat déle.

Více setkání

Někdy je poradenství spíš série malých změn, které klient dělá mezi konzultacemi až do té doby, kdy cítí, že se stav zlepšil. Jsem otevřená různé délce spolupráce – o tom, zda bude setkání pouze jednorázové, či opakované, se nemusíme domlouvat dopředu. Můžete se rozhodnout až na závěr setkání. Na dalším termínu se domlouváme vždy na konci sezení.

Jak častá jsou setkání?

Je běžným mýtem, že poradenství musí být pravidelné a dlouhé. Když aktuálně klient řeší problém a potřebuje oporu, je lepší pravidelné setkání (typicky 1x za 14 dní, později se scházíme méně často). Potkáváme se když “máme proč” se vidět, jinak řečeno, poradenství můžete tedy využít kdykoli (i nepravidelně), pokud zrovna potřebujete.

Počet a frekvence poradenství záleží na naší domluvě v průběhu setkávání podle Vašich aktuálních potřeb a mých časových možností.

Kdy naše setkávání skončí?

V době, kdy klient cítí, že víc mě již nepotřebuje. Naši spolupráci můžete kdykoli ukončit (nebo přerušit). Ukončení nebo přerušení je přirozenou součástí psychologického poradenství, a proto nemusíte mít obavy, jak to můžu vnímat. I v případě, že jsme se domluvili na ukončení poradenství, kdykoli v budoucnu mě můžete kontaktovat znovu.

V případě, že chcete termín zrušit nebo přesunout, prosím, informujte mě alespoň 1 den dopředu.

Čím je spolupráce se mnou jiná, než s jinými psychology?

 1. Nabízím i termíny v sobotu, protože rozumím, že přes týden může být náročné najít si pro sebe čas.
 2. Nabízím možnost konzultace i s reflektujícím týmem

  Zkuste si,  jaké to je, mít na konzultaci více psychologů!

  Nabízím možnost přizvat k naší spolupráci další kolegy z oboru. Můžete si zkusit, jaké to je, když nad Vaší situací přemýšlí víc jak jeden psycholog. Je možné se domluvit, že na naše setkání přijdou další psycholožky – byli by přítomní 4 terapeuti a jeden klient. Setkání má následující formu: terapeut mluví s klientem a ostatní terapeuti sedí o něco dál v kolečku a poslouchají. Tohle uspořádání se nazývá „reflektující tým“(RT). Po určité době terapeut požádá RT o reflexi toho, co si myslí o klientově situaci. Toto uspořádaní je náročné na čas terapeutů, a proto probíhá max. jednou za dva měsíce.
 3. Nabízím první volný termín i na svých stránkách, takže stačí jen napsat mail, že o něj máte zájem a ušetříme si tak čas na hledání společného termínu.
 4. Nabízím možnost pokračování setkávání v podobě online konzultací pro klienty, s kterými se již znám z osobních konzultací.
 5. Nabízím, že Vám doporučím i služby jiného psychologa,v případě, že společný termín nenajdeme. V rámci svého profesního života, jsem navázala kontakty s vícero psychology, kteří mají soukromou praxi v Brně,a mají také krátké objednávací doby. Ráda Vám předám kontakt. Jsem také členkou neformálního sdružení psychologů Perspektivy.
 6. Mým teoretickým zázemím v poradenství je „Přístup zaměřený na řešení“, který považuje za užitečný i menší počet konzultací. Neznamená to, že by to byl zázračný přístup. Avšak cílem spolupráce je mít s klientem jen takový počet konzultací, dokud si nepřijde na řešení situace, s kterou přichází. To znamená, že někdy změnu v terapii jen nastartujeme, a klient si ji v životě je schopný dokončit sám, tak jak potřebuje. Jindy si klient vyžádá, abych ho provázela změnou od začátku až do konce.