Váš psycholog v Brně - Mgr. Alžbeta Valová (Štefancová)

Mgr. Alžbeta Valová (Štefancová)


Absolvovala jsem Masarykovu univerzitu, obor Psychologie. Na škole jsem se dlouhodobě zabývala různými terapeutickými směry. Při ukončení studií jsem na vlastní kůži zažila, jak se člověk cítí, když podlehne fenoménu naučené bezmocnosti. Tahle náročná zkušenost definovala mé další profesní i soukromé směřování. Začala jsem se vzdělávat v oblasti naučeného optimismu, pozitivní psychologi a přístupu zaměřeného na řešení. Naučila jsem se pomáhat nejen klientům, kteří se „cítí na dně“, ale i těm, kteří se cítí relativně dobře a chtějí se cítit ještě lépe.

Profesně mám zkušenosti s rodinami, kde děti „zlobí“ a s dospělými, kteří mají nízké sebevědomí, cítí úzkost, jsou závislí a/nebo mají vztahové problémy. Dále mám zkušenosti v oblasti lektorování dětí a dospělých.

Jsem nadšenec do výzkumu a moderních technologií. Jsem nadšená, že v moderním světe je možné najít výsledky výzkumu téměř na každé téma, najít přednášku zadarmo od významných osobností na Youtube nebo Coursera a stáhnout si zadarmo aplikaci pro psychické zdraví (která připomíná staré sci-filmy). Mám ráda malování a jógu. Rozhovor o kontroverzních problémech a sexu mi nedělá problém. Věřím, že v konzultaci jsou přípustná všechna témata a otázky. A proč mně baví co dělám? Baví mně být při změně mých klientů a dosahování jejich cílů.

Vzdělání

  • Navazující část výcviku "Solutions focus – Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení" (550 h) – aktuálně jsem frekventantkou
  • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii Dalet z. s.
  • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno; odbor: Psychologie (Mgr.)
  • Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava; odbor: Psychológia (Bc.)

Semináře a kurzy

  • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie
  • Praktické základy internetového poradenství
  • Nácvikové skupiny vedení psychoterapeutického rozhovoru
  • Prevence relapsu (jak se nevrátit k užívání návykových látek)

Váš psycholog v Brně


Mým cílem je vytvářet příjemné, bezpečné prostředí, kde spolu můžeme pracovat na dosahování společných cílů. Poskytuji soukromé psychologické konzultace jednotlivcům i párům. Působím v centru Brna. Nabízím flexibilní časovou dostupnost s krátkou objednací dobou, vstřícné ceny, anonymitu a hlavně lidský přístup.

Mgr. Alžbeta Valová (Štefancová)
Psycholog
Mgr. Alžbeta Valová (Štefancová), Váš psycholog v Brně